Mobile spray booth

Flexible, mobile and multi-tasking device.

Paint wall with a fan and ATEX explosion-proof motor.


Technical parameters:

Podczas nakładania powłok lakierniczych niezwykle ważnym elementem wyposażenia jest ekstrakcja farby. Ściana pomalowana na sucho jest często lepszym rozwiązaniem niż ściana wodna. Co więcej, możliwe jest usuwanie oparów poprzez zainstalowanie elastycznego flexi. Prezentowane urządzenie posiada wentylator przeciwwybuchowy, dzięki czemu spełnia normy bezpieczeństwa. Większość farb przemysłowych zawiera opary, które mogą spowodować wybuch.

Do you want to talk about this spray booth?