Odzysk ciepła

Sprawdź jak działa odzyskiwanie ciepła

Jak działa odzyskiwanie ciepła?

Ogrzane powietrze z kabiny przechodząc przez kanały rekuperatora oddaje ciepło nagrzewając świeże powietrze wlotowe. Rekuperator pozwala odzyskać 50-70% ciepła z kabiny. Pozwala to świeżemu powietrzu na wstępne podgrzanie, na przykład od -18ºC do 3,4ºC. Dlatego koszty ogrzewania wstępnie podgrzanego powietrza są mniejsze aniżeli podgrzanie świeżego powietrza bezpośrednio.